Thủ thuật

Cách chặn kết nối Internet của các phần mềm, ứng dụng trên Windows

12/09/2021 10:38 67

Hạn chế các kết nối Internet không cần thiết ở các phần mềm, ứng dụng trên Windows 10.