Bài viết mới

Internet

Tin Tức

Schneider Electric giới thiệu giải pháp cho tòa nhà của tương lai

12/01/2022 11:04 15

Bền vững, phục hồi, hiệu quả và lấy con người làm trọng tâm là bốn thành tố của tòa nhà tương lai, theo Schneider Electric Việt Nam tại Chuỗi Hội thảo Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số (VNITO Tech Series 2021).

Download